POLEP PREVÁDZKY

Výklad na prevádzke je prvý kontakt s vašim zákazníkom. A preto je veľmi dôležité upútať a vyjadriť čo najviac, no s minimom slov. Tento krát sme vytvorili polep na Nitriansku pobočku klienta Prvý dom zdravia. Je to kombinácia potlačenej one vision fólie, rezanej farebnej fólie a dokonca sme vytvorili aj informačné tabule v interiéri, z oboch strán priestoru.

dizajnika

Loading...

Powered By Dizajnika.